บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบผ่านพิธีการใบขนสินค้า 228
2 ประกาศกรมฯที่87-2560การนำของเข้า 228
3 ประกาศกรมฯแก้ไขประกาศการลดอัตราอากร 148
4 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 163
5 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 169
6 ประกาศกนอขอนำของออกจากเขตประกอบการเสรี 183
7 ประกาศกนอ ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย 145
8 ประกาศกนอ ยกเว้นอากรและค่าธรรมเนียม 141
9 ประกาศกนอ การขอรับสิทธิประโยขน์ 157
10 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 157
11 ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์เขดประกอบการเสรี 116
12 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 125
13 กฎกระทรวงยกเว้นและคืนอากร 136
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 118
15 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 181
16 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 142
17 กฎกระทรวงกเรขอเข้าประกอบการในเขตปลอดอากร 112
18 เขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 348
19 เขตปลอดอากร 266