บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระบบผ่านพิธีการใบขนสินค้า 173
2 ประกาศกรมฯที่87-2560การนำของเข้า 171
3 ประกาศกรมฯแก้ไขประกาศการลดอัตราอากร 110
4 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 116
5 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 119
6 ประกาศกนอขอนำของออกจากเขตประกอบการเสรี 141
7 ประกาศกนอ ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมาย 103
8 ประกาศกนอ ยกเว้นอากรและค่าธรรมเนียม 99
9 ประกาศกนอ การขอรับสิทธิประโยขน์ 115
10 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 107
11 ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์เขดประกอบการเสรี 82
12 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 84
13 กฎกระทรวงยกเว้นและคืนอากร 99
14 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 85
15 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 137
16 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 107
17 กฎกระทรวงกเรขอเข้าประกอบการในเขตปลอดอากร 76
18 เขตสิทธิพิเศษทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 256
19 เขตปลอดอากร 187