บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คู่มือพิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 การขอพบเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูล ใบขนสินค้าขาเข้า 950
52 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากับข้อมูลใน Manifest 2363
53 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาออก 6537
54 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีส่วนลด (Discount) 1586
55 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2411
56 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขายและค่านายหน้า 5968
57 ขั้นตอนพิธีการศุลกากรส่งออก(e-Export) 2626
58 ขั้นตอนพิธีการศุลกากรนำเข้า(e- Import) 2487
59 ขอบเขตการบังคับใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 896
60 ขอบเขตการบังคับใช้ e- Import 721