บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คู่มือพิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 การสำแดงสถานที่ตรวจสินค้า Administrator 1716
42 การสำแดงรหัสสกุลเงินตราและอัตราแลกเปลี่ยน ในใบขนสินค้า 2918
43 การสำแดงค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและอื่นๆ ในใบขนสินค้า 10485
44 การสำแดงจำนวนและนํ้าหนักของสินค้า 2556
45 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1664
46 การรวมรายการในบัญชีราคาสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 4517
47 การยกเลิกข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 3002
48 การผ่านใบขนสินค้าในรูปแบบเอกสาร 2272
49 การขอสงวนสิทธิโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากร /การวางประกัน 3926
50 การขอยกเลิกใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2638