บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คู่มือพิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ระเบียบการอนุมัติเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน เออี โอ กรมศุลกากร 828
32 ระเบียบกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบไฟฟ้าขัดข้อง กรมศุลกากร 698
33 ประกาศกรมศุลกากรที่ 37/2557 การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารว่าด้วยสุรา กรมศุลกากร 1319
34 พิธีการนำเข้าสำหรับของที่ใช้ในการขุดเจาะนํ้ามัน 1134
35 พิธีการนำเข้ายุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการ 3078
36 พิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว 992
37 พิธีการนำของเข้ามาเพื่อบริจาค 1280
38 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า 6177
39 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าผ่านเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) 5415
40 การสำแดงเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ ในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 5903