บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คู่มือพิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 747
12 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ กรมศุลกากร 779
13 การตรวจรับกลับคืนและการแก้ไขปัญหาในกรณีอื่น กรมศุลกากร 1122
14 การชำระภาษีอากร กรมศุลกากร 666
15 การจัดทำใบขนสินค้าขาออกและจัดทำใบกำกับการขนย้าย กรมศุลกากร 801
16 การจัดทำใบขนสินค้าขาออก Administrator 818
17 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 632
18 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 720
19 บัญชีราคาสินค้าขาออก กรมศุลกากร 1735
20 การบันทึกข้อมูลใบอนุญาตในระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (e Customs) กรมศุลกากร 2657