บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1386
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 1048
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 63327
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 997
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1312
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 1127
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 1542
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 1103
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2171
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3885
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 1101
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 3151
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 2041
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 1136
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1986
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1170
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1504
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 1165
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 4081
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 1142
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 1221
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1983
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 913
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 1027
25 Southern Economic Corridor (SEC) 965
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 1016
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1500
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 969
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 908
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 2095
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 979
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 3392
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1262
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 1054
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 954
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 854
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 2351
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1824
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 994
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1296
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 1021
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 901
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 945
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1487
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1417
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 934
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 2031
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 911
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 1124
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 852
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 3081
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 964
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1666
54 ASEAN SINGLE WINDOW 1006
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 882
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1285
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 952
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 1528
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 2034
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1751