บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การส่งออกของไทยก้าวไปกับ AEC สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1345
2 ข้อคิดจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่หงสาวดี ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช 1015
3 นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) 60621
4 ชี้ช่องลงทุนในอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ โพสต์ทูเดย์ 967
5 ตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ10ประเทศอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1276
6 Doing Business ศิริพล ยอดเมืองเจริญ (สยามรัฐ) 1093
7 ASEAN CONNECTIVITY มติชน 1502
8 โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน ประชาชาติธุรกิจ 1060
9 สปป ลาวเป็นสมาชิกWTO บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2090
10 การกีดกันทางการค้าใน AEC ศักดา ศรีนิเวศน์ 3700
11 ท่าเรือน้ำลึกทวาย ไทยจะได้อะไร? 1067
12 ทองแดง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 2773
13 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน กลุ่มงานนโยบาย กรมอาเซียน 1968
14 ความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย เว๊ปไซด์ท่าเรือน้ำลึกทวาย 1103
15 ประเทศไทยกับอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 1908
16 มาตรฐานร่วมสำหรับวิชาชีพ (MRA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1134
17 ปัญหาการเปิดเสรีภาคบริการ สำนักข่าวอิศรา 1443
18 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC ชนิด ศุทธยาลัย 1127
19 การค้าระหว่างประเทศ ครูพันธุ์ใหม่ By Nuttapong 3946
20 การเปิดเสรีภาคบริการของ AEC พีรภัทร บุษประเวศ กรมสารนิเทศ 1106
21 การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน AEC 1184
22 ความแตกต่างระหว่าง EU กับ AEC กรุงเทพธุรกิจ 1910
23 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 886
24 อนาคตยางพาราไทย ภายใต้ AEC สยามธุรกิจ 992
25 Southern Economic Corridor (SEC) 932
26 North-South Economic Corridor (NSEC) 986
27 GMS Economic Corridors ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1440
28 East-West Economic Corridor (EWEC) 938
29 สรุปอุตสาหกรรมที่ได้เปรียบ เสียเปรีบเมื่อเปิด AEC ข่าวสด 872
30 ศักยภาพ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด กาแฟ มันสำปะหลัง กับ AEC หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ 2016
31 ทิศทางข้าวไทยในอาเซียน โพสต์ทูเดย์ 944
32 เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism)กับ AEC หมวดหมู่จ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 3168
33 ศักยภาพของกลุ่มCLMV manager.co.th 1224
34 จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 1010
35 จุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 923
36 ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย โพสต์ทูเดย์ 821
37 การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย สู่ประชาคมอาเซียน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 2271
38 การเตรียมเปิดรับการลงทุุนในประชาคมอาเซียน กรุงเทพธุรกิจ 1750
39 การวางระบบลอจิสติกส์ เพื่อรองรับการย้ายฐานผลิต ASTVผู้จัดการรายวัน 963
40 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1264
41 การปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร (สยามรัฐ) 978
42 ปัญหาการเปิดประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 855
43 ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ของแรงงานไทย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผอ.ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. 913
44 ผลกระทบเศรษฐกิจไทยภายหลังเปิดAEC 1451
45 AEC มีผลกระทบต่อ SMEs ไทย มติชน 1380
46 ทวายผนึกแหลมฉบัง…มิติแห่งการพึ่งพา คมชัดลึก 903
47 ระบบการเงินใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ 1958
48 ข้อมูลเชิงลึกเปิดเสรี LOGISTICS Administrator 876
49 การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 1088
50 จากอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 823
51 ความได้เปรียบเสียเปรียบของไทยในAEC ปราณีต ขิระนะ 2875
52 ผวาชาติอาเซียน งัดมาตรการกีดกัน ป้องตลาดรับAEC กรุงเทพธุรกิจ 917
53 ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนต่อธุรกิจไทย รศ. ดร. จุฑา เทียนไทย 1574
54 ASEAN SINGLE WINDOW 973
55 AECหรือ Asean Economic Community thai-aec.com 848
56 ASEAN Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) NANTANAWK 1250
57 ไทยกับAEC ธนาคารแห่งประเทศไทย 918
58 การเปิดเสรี โลจิสติกส์ 1434
59 AEC หรือ AseanEconomicsCommunity thai-aec.com 1947
60 AEC เปิดเสรี 5 ด้าน ไทยได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้าง 1644